Sık Kullanılanlara Ekle


 
 
  AnaSayfamız
  TDK Tarihce
  Sunus
  OkuyucuLarimizin Dikkatine
  Bazi Kelime Ve Eklerin Yazılışı
  Kücük Ve Büyük Tuslar
  Birlesik Kelimeler
  Alinti KelimeLerin Yazilisi
  Arapca Ve Farsca İsimlerin Yazilisi
  Noktalama İsareti Nedir..?
  KisaltmaLar
  Kesme İsaretinin Kullanildigi sözLer..
  Nispet î'sini belirtme durumu ve iyelik eki
  İmLaKiLavuzu.Tr.Gg-İstatislikLer
  Bizi Sitenize Ekleyin
Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. Atatürk
Nispet î'sini belirtme durumu ve iyelik eki

1. Nispet î'sini belirtme durumu ve iyelik ekinden ayırmak için, nispet î'si üzerinde:

abadî

abanî

Abbasî

abidevî

acemkürdî

adalî

adedî

adî

adlî

afakî

ahdî

ahlâkî

ailevî

aklî

alenî

Alevî

altunî

amelî

amudî

amudufıkarî

an'anevî

angudî

anî

arabankürdî

Arabî

arızî

Arî

armudî

arzanî

asabî

asgarî

askerî

aslî

asrî

Asurî

aşarî

avdetî

Avrupaî

aynî

azamî

Azerî

Babaî

bağdadî

Bahaî

bahrî

barudî

basarî

Bâtınî

bayatî

bedenî

bedevî

bedihî

bediî

behimî

Bektaşî

beledî

bendegî

Berberî

berrî

beşerî

beyzî

Caferî

cebrî

Cedî

cehennemî

Celâlî

cenubî

cerrahî

cevabî

cevizî

cevvî

cezaî

cezrî

ciddî

cinaî

cinsî

cismanî

coğrafî

cüz'î

çividî

dağî

dâhilî

daimî

dairevî

dasitanî

davudî

demevî

demirî

derunî

destanî

evrî

dinî

divanî

dünyevî

Dürzî

ebedî

ebrulî

edebî

eflâtunî

efsanevî

ehlî

elâstikî

enfüsî

erguvanî

esasî

ezanî

ezelî

fağfurî

fahrî

farazî

Farisî

Fatımî

fedaî

felsefî

fennî

ferahî

ferdî

fer'î

fevkanî

fevrî

fındıkî

fıstıkî

fıtrî

fiilî

fikrî

filizî

firarî

fizikî

fuzulî

garamî

garbî

garpkârî

gayriahlâkî

gayriaklî

gayriciddî

gayriihtiyarî

gayriilmî

gayriinsanî

gayriiradî

gayrikanunî

gayrikıyasî

gayrinizamî

gayrisıhhî

gayrişahsî

gayrişuurî

gayritabiî

gıyabî

gulyabanî

gümüşî

Habeşî

hâkî

hakikî

halkavî

Halvetî

hamasî

Hambelî

Hamî

Hanefî

harabatî

harbî

harekî

Harezmî yolu

haricî

hasbî

havaî

havarî

hayalî

hayatî

haydarî

hayvanî

hazarî

helezonî

hendesî

hercaî

hesabî

hırpanî

hicrî

hissî

horasanî

hukukî

Hurufî

hususî

hükmî

hüseynî

ırkî

ıstırarî

ıtrî

ibdaî

İbranî

içtimaî

idadî

idarî

ihtimalî

ihtiyarî

ihtiyatî

ihzarî

iktisadî

ilâhî

illî

ilmî

iltihabî

iltisakî

iltizamî

indî

indifaî

insanî

insirafî

insiyakî

intanî

inzibatî

iptidaî

iradî

irsî

irticaî

İsevî

İslâmî

istisnaî

iş'arî

itibarî

izafî

Kadirî

kalbî

kalenderî

kalevî

kamerî

kanunî

kanunuesasî

karakuşî

kastî

kat'î

kavmî

keyfî

Kıptî

kısmî

kıyasî

kimyevî

kimyonî

kispî

kitabî

kûfî

kurşunî

kutsî

kuzgunî

külhanî

küllî

kürdî

kürevî

lâciverdî

lâdinî

lafzî

lâhurî

lâhutî

lâubalî

leylâkî

leylî

limonî

lûtî

lüzucî

maddî

madenî

maderşahî

Mağribî

mahallî

mahrutî

mahşerî

maî

malî

Malikî

manevî

mantıkî

marazî

Marunî

maşerî

mecazî

mecburî

meccanî

Mecusî

medenî

mehdî

Melâmî

merkezî

meslekî

mesnevî

meşrutî

Mevlevî

mevziî

mıknatısî

midevî

mihanikî

milâdî

millî

mimarî

mirî

mizahî

Muhammedî

Musevî

müddei-umumî

mülkî

nakdî

naklî

Nakşibendî

Nasranî

nazarî

nebatî

nebevî

nefsanî

neftî

neharî

Nesturî

nevyunanî

nihaî

nisaî

nispî

nizamî

nohudî

nuranî

Nusayrî

örfî

patlıcanî

pederşahî

rabbanî

Rafızî

rahmanî

resmî

reybî

riyazî

rubaî

Rufaî

ruhanî

ruhî

Rumî

rustaî

samanî

Samî

samimî

santurî

sathî

sebkihindî

seferî

Selçukî

semaî

semavî

senevî

sevkıtabiî

seylânî

sıhhî

sıhrî

sincabî

siyasî

sultanî

suflî

sun'î

sükûtî

sümbülî

Sünnî

Süryanî

Şafiî

şahsî

şakulî

şalakî

Şamanî

şarabî

şarkî

şeddadî

şehevî

şehvanî

şeklî

şemsî

şer'î

şeytanî

şifahî

Şiî

şimalî

tabiî

tahinî

tahlilî

tahminî

tahrirî

takdiriilâhî

taklidî

takribî

tamburî

tarçınî

tarihî

tasavvufî

tasvirî

tatbikî

tecrübî

tedafüî

tedricî

telkârî

temsilî

tenkidî

terbiyevî

terkibî

tesadüfî

teşriî

tezyinî

tıbbî

Ticanî

ticarî

tufeylî

tulânî

Turanî

udî

ufkî

uhrevî

ulvî

umumî

uzvî

ümmî

üryanî

üstüvanî

vahşî

vasatî

vatanî

vicahî

vicdanî

vilâdî

yabanî

yayınispî

yevmî

Yezidî

zahirî

zamkıarabî

zarurî

zatî

Zatülkürsî

zebanî

zecrî

Zerdüştî

zevalî

zeytunî

zımnî

zifirî

zihnî

zimmî

ziraî

zuhurî

zührevî

zümrüdî

Bugün 1 ziyaretçi burdaydı.!! İmla Kilavuzu Sitesi Olarak Tekrar Beklerim..!!!
 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=